SMART FILM

Omkopplingsbar Film, Integritets Film 

 Liquid Crystal Film 

Denna Omkopplingsbar Film är allmänt ansöker om  Inredning, applikationer integritet.

Speciellt är det med hjälp av bakrutan också.